FC-CITY-STROBE

PVP: 326 €

Flight Chase transporte 4 unidades STROBE 1000 ELAN.